De recherchedienst voert vooral gerechtelijke onderzoeken uit binnen de eigen politiezone. De onderzoeken vloeien vaak voort uit tussenkomsten van interventieploegen of wijkagenten. Het parket van de Procureur des Konings kan eveneens verdere onderzoeksdaden vragen. 

De recherche spitst zich toe op doorgedreven en langdurige onderzoeken, waar vaak meer specifieke kennis vereist is in een bepaald domein, zoals bijvoorbeeld fraude, verdovende middelen, diefstallen, geweldmisdrijven,...

 

Eigen sporenteam

Politiezone Noord beschikt over een eigen sporenteam, het Specifiek Lokaal OnderzoeksTeam of kortweg SLOT, dat bij diefstallen ter plaatse komt voor sporenopname. Het SLOT gaat na of er bruikbare sporen terug te vinden zijn, die kunnen leiden naar een verdachte. De aanwezige sporen, zoals vingerafdrukken en DNA worden nadien overgemaakt aan het labo van de federale gerechtelijke politie voor verdere exploitatie. 

Sinds de inzet van een eigen sporenteam, gebeuren er meer sporenopnames bij diefstallen in woningen of voertuigen. Bij meer zwaarwichtige feiten en voor complexere materies, doen we beroep op het labo van de federale politie. 

 

Jeugd en Gezin

Binnen de recherchedienst bestaat er ook een afdeling Jeugd en Gezin. Deze medewerkers werken vooral op problemen binnen het gezin en bij minderjarigen. Hun takenpakket bestaat onder andere uit:

- sociaal onderzoek en opvolging bij problemen binnen het gezin of familie zoals intrafamiliaal geweld, bezoekregelingen van de kinderen, 

- onderzoek naar schijnhuwelijken

- onderzoek naar en opvolging van verontrustende opvoedingssituaties

- in samenwerking met scholen, CLB en partners: opvolging van jongeren bij spijbelgedrag of andere problemen die zich voordoen op school

- onderzoek naar en opvolging van minderjarigen die een misdrijf gepleegd hebben

- slachtofferzorg bij ingrijpende gebeurtenissen

 

Milieu

Iedereen neemt deel aan het verkeer. Als voetganger, fietser, motorrijder of automobilist, met het openbaar vervoer of met eigen vervoermiddel, onderweg naar het werk, naar school of in uw vrije tijd. 

Als politie zien we er op toe dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt en dat het verkeer vlot kan verlopen. 

 

Verkeersactieplan

Ons doel is niet om zoveel mogelijk mensen te beboeten, maar wel om ervoor te zorgen dat chauffeurs veilig en correct de baan op gaan. In ons verkeersactieplan zitten volgende prioriteiten vervat: 

Snelheid verminderen

Preventieve snelheidsmetingen in straten waar vaak te snel gereden wordt. Na melding van veel hardrijders in een bepaalde straat, gaan we eerst na hoe ernstig het probleem is. Er wordt gemeten hoeveel verkeer er door de straat rijdt, op welke tijdstippen en aan welke snelheden dit gebeurt. Zo krijgen we een duidelijk en objectief beeld van de verkeerssituatie en kan er een gepaste oplossing gezocht worden, zoals snelheidscontroles, aanpassing van verkeersborden, plaatsen van verkeersremmers, vaste flitscamera,... 

Bijna dagelijks voeren wij snelheidscontroles uit in Kapellen en/of Stabroek op plaatsen waar vaak te snel gereden wordt of op gevaarlijke punten. 

 

Rijden onder invloed ontmoedigen

Het hele jaar door vinden WODCA-controles plaats. Ook nemen wij altijd deel aan de BOB-campagne tijdens de eindejaarsperiode en zomermaanden. 

Mensen die betrokken raken in een verkeersongeval, leggen steeds een ademtest af. 

 

Hinderlijk parkeren en zware en gevaarlijke overtredingen aanpakken

Dagelijks houden we toezicht op het naleven van het algemeen verkeersreglement, waarbij de focus ligt op gevaarlijke verkeersovertredingen. We proberen ervoor te zorgen dat de overtreding zo snel mogelijk stopt en dat de overtreder op zijn of haar gedrag wordt aangesproken. 

Regelmatig vinden ook specifieke verkeerscontroles plaats, waarbij er wordt gewerkt op het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van kinderzitjes, fietsverlichting, gsm-gebruik achter het stuur, opgevoerde bromfietsen,... 

 

Waarvoor kan u nog terecht op de verkeersdienst? 

 

 

 

 

 

  

 

De politie is voortdurend op zoek naar collega's met de meest gevarieerde achtergrond. 

We zoeken niet enkel politieambtenaren, maar hebben ook nood aan burgerpersoneel zoals informatici, boekhouders, administratief medewerkers en andere specialisten. 

Wil je graag werken bij de politie?
Op www.jobpol.be lees je aan welke toelatingsvoorwaarden je moet voldoen, hoe de selectieprocedure verloopt, welke vacatures er momenteel zijn,.... 

 

 

 

Bij de dienst Wapens van politiezone Noord kan u terecht voor:

- inlichtingen over wapens en de wapenwetgeving

- advies bij het aanvragen van wapenvergunningen en erkenningen

 

Bovendien is deze dienst bevoegd voor:

- toezicht en controle van wapenbezitters

- toezicht en controle van schietstanden

- toezicht op de opslag van springstoffen en munitie 

- afhandeling van ingeleverde wapens en munitie

 

Nuttige adressen en links

Wapendienst Provincie Antwerpen

FOD Binnenlandse Zaken
Italiëlei 4 bus 16
2000 Antwerpen

Tel 03 204 03 35
Fax 03 204 03 70

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Federale wapendienst 

FOD Justitie - Federale wapendienst
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Tel 02 542 70 34

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Proefbank voor vuurwapens

Rue Fond des Tawes 45
4000 Luik

Tel 04 227 14 55
Fax 04 227 81 78

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.bancdespreuves.be

 

Wilt u graag meer informatie over wapens, dan kan u terecht bij Inspecteur Joseph Van Beeck op het telefoonnummer 03 660 09 68 (enkel voor de inwoners van Kapellen en Stabroek).  


Dienst Wapens
Christiaan Pallemansstraat 57 - 2950 Kapellen
INP Joseph Van Beeck - 03 660 09 68 

 

 

 

 

 

 

Christiaan Pallemansstraat 57
2950 Kapellen
Tel: 03 660 09 30
Fax: 03 605 35 34 

Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag: 9u. tot 19u.
weekend en feestdagen: 9u. tot 17u.                 

 

 

 

 

 


Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
Tel : 03 660 09 70


Openingsuren

maandag: 9u. tot 12u. en 13.30u. tot 19u.
dinsdag - donderdag - vrijdag: 9u. tot 12u.
woensdag: 13.30u. tot 16u.