Hoe beveilig je jouw woning tegen inbraak? Door een aantal eenvoudige maatregelen te nemen, kan je ervoor zorgen dat jouw woning minder aantrekkelijk is voor dieven. 

Inwoners van Kapellen en Stabroek kunnen beroep doen op onze diefstalpreventieadviseurs. Zij komen gratis en vrijblijvend bij je thuis langs en kijkt na op waar er zwakke punten zijn in de beveiliging. Je krijgt tips op maat, waarmee je aan de slag kan om het risico op een inbraak te beperken. 

Wil je graag een afspraak maken met één van onze diefstalpreventieadviseurs? Dan kan je telefonisch een afspraak maken op het telefoonnummer 03 660 09 30 (algemeen nummer) of via mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Preventietips tegen diefstal, vind je op http://www.vps.fgov.be/

 

Wil je een feestje, activiteit of evenement organiseren? 

Voor activiteiten die mogelijk de openbare orde, rust of veiligheid verstoren of voor sportwedstrijden of wijkfeesten, die - deels - de openbare weg of het openbaar domein innemen, heb je een toelating van de gemeente nodig. Afhankelijk van de aard van je evenement, heb je een vergunning nodig voor het evenement. De gemeente vraagt advies aan brandweer en politie voor het veilig verloop van je evenement. 

Dien je aanvraag best op tijd in, via het evenementenloket van de gemeente Kapellen of gemeente Stabroek

Verkeersvlotheid en -leefbaarheid staan hoog op onze prioriteitenlijst. Onze politiemensen op de motor zetten zich vooral in voor verkeersgerelateerde opdrachten, maar kunnen ook als tweede interventieploeg ingeschakeld worden.

Het voordeel bij de inzet van motoragenten: 

- zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld

- sneller en efficiënter inspelen bij verschillende situaties

- ontradend effect is groter

- mogelijk om ploeg op te splitsen in éénmanspatrouille

- ontmoedigend effect bij "snelle" bromfietsen

 

 

Om ervoor te zorgen dat de politiemensen op het terrein hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren, zijn er verschillende diensten die hen ondersteunen "achter de schermen". Binnen deze diensten werken zowel politiemensen als burgerpersoneel. 

Zo zorgt de personeelsdienst voor alle administratie op het vlak van personeel: voorzien van opleidingen, beheer van de personeelsdossiers en loonadministratie, medische onderzoeken inplannen,... 

De dienst logistiek staat in voor alle aankopen binnen onze politiezone. Zij volgen alle nodige herstellingen op aan de gebouwen, voertuigen en materiaal en plannen het onderhoud ervan in. De opmaak van de lastenboeken behoort ook tot hun takenpakket. 

Drie onderhoudsmedewerkers zorgen voor het algemeen onderhoud in de gebouwen, zoals het schoonmaken van de kantoren en het uitvoeren van kleine herstellingen. 

Voor het technische aspect van de informaticamiddelen, doen we beroep op de dienst ICT

Het informatiebeheersteam (IBT) zorgt voor de administratieve afhandeling van inkomende en uitgaande dossiers zoals de processen-verbaal en opdrachten van parket of andere politiediensten. Ze verzamelen en verspreiden zowel intern als extern nuttige informatie aan betrokken partners. Bovendien staat zij in voor de verwerking van bestuurlijke en gerechtelijke informatie in de nationale gegevensbank. 

De medewerksters van het secretariaat registreren en verdelen de briefwisseling. Ze registreren gerechtelijke en bestuurlijke dossiers en staan in voor de administratieve verwerking van verschillende gegevens. 

Bij de verkeersdienst en wijkwerking komen eveneens administratieve taken aan bod, zoals de opmaak en aflevering van vergunningen voor inname van het openbaar domein, verwerken van gegevens van verkeerscontroles, beheer van evenementen, opvolgen van inschrijvingen van nieuwe inwoners, ... Deze taken worden eveneens uitgevoerd door administratieve medewerkers. 

 

 

Elke wijk in Kapellen en Stabroek heeft een wijkagent. De wijkagent weet wat er leeft in "zijn" of "haar" wijk. De wijkagent zie je geregeld op de fiets in de wijk waar hij of zij makkelijk aanspreekbaar is voor de bewoners. Een wijkagent staat in voor heel wat taken. 

Zo ontmoet je meestal jouw wijkagent als je van adres verandert. Om de inschrijving in orde te maken, komt de wijkagent langs om na te gaan of je op het opgegeven adres verblijft. Bij burenruzies of geschillen in de wijk, treedt de wijkagent bemiddelend op. De wijkagent houdt bovendien algemeen toezicht in de wijk en signaleert problemen aan de bevoegde diensten (vb. sluikstorten, defecte of ontbrekende verkeerssignalisatie,...). Ook levert de wijkagent bijstand aan de gerechtsdeurwaarder en werkt hij of zij nauw samen met sociale diensten zoals het ocmw. 

's Morgens en 's middags vind je de wijkagent meestal in de schoolomgeving, waar hij of zij er op toeziet dat de kinderen veilig van en naar school gaan. Ook is de wijkagent vaak aanwezig op evenementen in de wijk. 

De wijkagent voert ook een heel aantal gerechtelijke taken uit, zoals verhoren en verder onderzoek naar aanleiding van een verkeersovertreding, verkeersongeval of gerechtelijke inbreuk. 

Wil je weten wie jouw wijkagent is? Zoek hem of haar op via "Mijn wijkagent" op de startpagina.