Op zondag 29 september hielden de verkeersdienst en wijkdienst van Politiezone Noord een verkeersactie ter hoogte van de kerk van Zilverenhoek in Kapellen. We controleerden zowel op alcohol als op boorddocumenten.

153 personen legden een alcoholtest af. Bij 3 bestuurders gaf de “sampler” een indicatie van intoxicatie af, maar de daaropvolgende ademtest gaf toch “safe” aan. Geen vaststellingen van drinken en rijden dus.

48 voertuigen werden gecontroleerd op boorddocumenten. Vier personen ontvingen een proces-verbaal van waarschuwing. Dit wordt opgemaakt voor een lichte (en vaak onopzettelijke) overtreding, zoals een defect licht, een ontbrekend document,…. Je moet je in regel stellen binnen de termijn die in het proces-verbaal wordt aangegeven en dit op het politiebureau laten controleren.