De wijk Kapellen-centrum heeft sinds 1 september 2016 een nieuwe wijkagent, Inez Pauwels. Zij is de opvolgster van Ludo Eysackers, die met pensioen ging. 

Zij staat in voor de wijk gelegen in het centrum van Kapellen,