Container of stelling plaatsen? Parkeerplaats voorzien voor een verhuiswagen of hoogtewerker? Werken gepland aan voetpad of rijbaan?

Vraag tijdig een vergunning aan voor "ingebruikname van het openbaar domein". 

Hoe doet u dit? 

  • Vraag uw  vergunning minstens 10 werkdagen op voorhand aan. 
  • Kom hiervoor langs in ons politiekantoor in Kapellen of Stabroek en vul een aanvraagformulier in.

 of 

  • Stuur een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met hierin uw gegevens:  naam, adres, telefoonnummer, plaats, datum en een korte omschrijving van wat er op de openbare weg (voetpad, parkeerstrook, rijbaan, berm...) komt te staan .

 of 

  • Vraag uw vergunning aan via de gemeente waar de werken gepland zijn:

Aanvraag Kapellen

 

Aanvraag Stabroek

 

Voor de gemeente Kapellen kan u vanaf nu ook online een vergunning aanvragen. 

  • Onze dienst vergunningen mailt de vergunning naar u door van zodra ze klaar is, of verwittigt u telefonisch (indien u niet over een mailadres beschikt), van zodra uw vergunning klaar ligt en u deze kan komen afhalen. 
  • Als particulier worden de verkeersborden door arbeiders van de gemeente minstens 24u op voorhand geplaatst op locatie (met beperking in tijd). Na afloop halen zij de borden weer op. 

 

  • Aannemers kunnen de gemeentelijke verkeersborden ook ontlenen voor maximum 4 dagen. Nadien dienen zij hun eigen borden te gebruiken.