We are open sign Free Vector

Omwille van de coronamaatregelen zijn onze kantoren geopend met aangepaste uren. Deze blijven geldig tot en met 31 augustus 2020:


- het kantoor in Kapellen is dagelijks geopend (ook in het weekend en op feestdagen) van 9u00 tot 17u00. 

- het kantoor in Stabroek is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 9u00 tot 12u00, en op woensdag van 13u30 tot 16u00. 

We werken enkel op afspraak! Maak een afspraak via de online agenda of telefonisch via 03 660 09 30 (voor Kapellen) of 03 660 09 70 (voor Stabroek). 

 

We benadrukken dat we nog steeds 24/7 klaarstaan voor dringende oproepen. Heb je dringende politiehulp nodig of hoor/zie je iets verdachts? Bel onmiddellijk 101!

 

 

De Geïntegreerde Politie heeft een open brief verstuurd die wij als lokale politiezone mee onderschrijven.

 

Door de werken in Stabroek zijn verschillende straten eenrichtingsverkeer, afgesloten of zijn er verkeersregels aangepast.
Gelieve op te letten, de wegomleiding te volgen en geen gevaarlijke situaties te creëren!
We begrijpen dat het soms verwarrend en lastig is met langlopende werken maar voor de veiligheid van de wegenwerkers, medebestuurders, voetgangers en omwonenden vragen we om de geldende verkeersregels op te volgen.
Onze verkeersdienst volgt de situatie op en zal indien nodig verbaliseren.

Vanaf 15 juni is het onthaal te Stabroek terug open:

Wij werken op afspraak, u kan deze maken via de knop bovenaan.

Volgende uren zullen gehanteerd worden

Maandag 9-12u (normaal gezien tot 19 u)

Dinsdag  9-12u

Woensdag 13u30-16u

Donderdag 9-12u

Vrijdag 9-12u.

WE gesloten. 

Dit zal tot eind augustus gehanteerd worden.

Nog enkele werken waarbij de straat tijdelijk wordt afgesloten:

  • 18/6 + 19/6: J. Breugelmansstraat afgesloten voor doorgaand verkeer tussen 09.00 en 15.00 uur. Omleiding via Koerspleindreef.
  • 30/6: Jagersdreef afgesloten voor doorgaand verkeer thv nummer 9: omleiding via Vinusakker.

Van maandag 15 juni tot en met vrijdag 10 juli zullen er nutswerken worden uitgevoerd in de Koningin Astridlaan ter hoogte van de bocht aan de Lobelialaan.

Het betreft voorbereidende werken voor de aanleg van een verkeersplateau met fietsoversteek ter verbetering van de verkeersveiligheid.

 

Zowel in de Koningin Astridlaan als in het begin van de Lobelialaan zal tijdens de werken beurtelings 1 rijstrook worden afgesloten. Om doorgaand verkeer te garanderen zal er gewerkt worden met tijdelijke verkeerslichten.

 

Vanaf 1 augustus zal de firma Boden starten met de herinrichting van de oversteekplaats waardoor de straat zal worden onderbroken. Hierover ontvangt u later meer informatie met de te verwachten hinder.