Zoals aangekondigd nam politiezone Noord op woensdag 18 april deel aan de Europese flitsmarathon. Onze verkeersdienst controleerde op 10 verschillende locaties binnen een tijdspanne van 24 uur 4298 voertuigen, 113 (of 2,63% van de) bestuurders werd geflitst.

Verspreide controles

De controles vonden verspreid over het hele grondgebied van de politiezone plaats. Op het Laageind in Stabroek stelden we het grootst aantal overtredingen vast. Daar reed 24% van de bestuurders te snel, dat is bijna 1 op 4! Hoewel deze controle ’s nachts plaatsvond, is dit toch een opmerkelijk cijfer. Eveneens in Stabroek, op Ettenhoven, vond de controle met de meeste passanten plaats (1146). Daar staat tegenover dat het aantal geflitste voertuigen hier bij de laagste van onze flitsmarathon lag (minder dan 1%).

Snelheidsduivels

Een aantal andere resultaten valt dan weer op door opvallend hoge snelheden. Op 5 locaties werden topsnelheden van meer dan 100 km/uur gemeten. Eentje reed 61 km/u te snel in de bebouwde kom en wint daarmee de ‘prijs’ van grootste afwijking op de toegelaten snelheid. De absolute laagvlieger flitste aan een snelheid van 120 km/u voorbij, maar ontkwam toch niet aan onze flitser.