Tijdens de handhavingsweek, van 5 tot en met 11 oktober, organiseerde ons wijkteam in samenwerking met de gemeente Stabroek een grootschalige sensibiliseringsactie rond zwerfvuil. Drie thema’s waarop extra ingezet werd: hondenpoep, sigarettenpeuken, en zwerfvuil en sluikstort in het algemeen.


Onze Stabroekse wijkagenten spraken jong en oud aan: wandelaars met honden, ouders die een sigaretje opsteken in de buurt van de schoolpoort, jongeren die blikjes achterlaten op een pleintje, … Opvallend was hoe positief de controles en sensibilisering rond deze thema’s onthaald werden. Mensen staan duidelijk achter dit soort initiatieven.


Hoewel iedereen zich schijnt te ergeren aan rondslingerende hondenpoep (alle gecontroleerde hondenbaasjes hadden hondenpoepzakjes bij en gaven naar eigen zeggen het goede voorbeeld!), sigarettenpeuken en ander zwerfvuil, komt het toch nog dagelijks voor. Daarom nog eens een warme oproep om hondenpoep op te rapen, sigarettenpeuken in de vuilbak te deponeren en niet te sluikstorten. Het is een slechts een kleine daad met een groot resultaat.