Omwille van de sterke stijging van valse berichten rond het coronavirus en de toename van het aantal valse berichten per sms, herhalen we de nationale sensibiliseringscampagne om de Belgische bevolking opnieuw te sensibiliseren voor phishing.

 

1. Opgepast voor phishing rond het coronavirus

Het Centrum voor Cybersecurity België waarschuwt voor een sterke stijging van valse berichten over het coronavirus:

1. met aanbiedingen voor mondkapjes, alcoholgels, desinfecterende middelen,…
2. met links naar valse nieuwssites
3. met valse geldinzamelacties voor slachtoffers van het virus

Wees daarom waakzaam voor berichten over het coronavirus en klik niet zomaar op links in verdachte berichten. Door te klikken op verdachte links kan je zonder het te weten virussen downloaden. Wanneer je je bankkaartgegevens invult op een valse website wordt je rekening geplunderd. Producten van valse verkoopssites worden niet geleverd, valse geldinzamelacties stelen je geld. 


"Het coronavirus houdt ons vandaag allemaal in de ban. Elke dag lezen we nieuwe berichten over het virus: hoe moeten we ons beschermen? Hoeveel besmettingen zijn er in België? Hoe gevaarlijk is het virus? We spreken erover met onze vrienden, we sms'en, whatsappen en mailen met vragen, antwoorden en andere informatie over COVID-19. Cybercriminelen spelen in op de actualiteit en weten welke thema's ons interesseren. Wees daarom steeds op je hoede wanneer je verdachte berichten krijgt met links over een actueel onderwerp." (Miguel De Bruycker - Directeur CCB)

 

2. Cybercriminelen verspreiden virussen en ransomware verborgen achter COVID-19 berichten en applicaties

Kijk uit voor interactieve kaart Johns Hopkins University

Het CCB waarschuwt voor een programma waarmee je de evolutie van het virus op een wereldkaart kan volgen. Een dashboard van coronavirusinfecties en -doden van de Johns Hopkins University, wordt door kwaadaardige websites misbruikt om virussen te installeren die wachtwoorden kunnen detecteren en stelen. Het lijkt dus alsof je de echte kaart van de Johns Hopkins University ontvangt, maar eigenlijk is er een virus aan toegevoegd door hackers. De installatie ervan gebeurt enkel als JavaScript is ingesteld.


COVID-19 Tracker App bevat ransomware

Dan is er ook een Android App waarmee je gevallen van COVID-19 kan opvolgen: COVID19 Tracker App. In werkelijkheid is de app geïnfecteerd met ransomware, die de naam CovidLock kreeg. CovidLock gebruikt technieken om het slachtoffer de toegang tot zijn of haar telefoon te ontzeggen door een wijziging van het wachtwoord om de telefoon te ontgrendelen, te forceren. Hierna krijg je meteen een scherm te zien waarop uitgelegd wordt hoe je binnen de 48 uur $100 aan Bitcoin moet betalen. Wanneer je dat niet doet, wordt alle data van je toestel verwijderd en dreigt men om al je contacten, foto’s, video’s en alle sociale media accounts publiek te lekken op het internet.

Wat moet je doen?

 • Deze berichten en applicaties zijn zeer professioneel gemaakt en lijken dan ook echt. Het is soms moeilijk om de bron te achterhalen.
 • Wees daarom altijd op je hoede als je een onverwacht bericht krijgt dat niet persoonlijk aan jou gericht is.
 • Denk 2 keer na voor je een bijlage in een bericht aanklikt. Vooral .exe bestanden kunnen zeer gevaarlijk zijn.
 • Denk ook altijd 2 keer na voor je op een link klikt.
 • Installeer enkel App’s uit de officiële App Store van Google of Apple.
 • Voer geen JavaScript uit als daarnaar gevraagd wordt na het downloaden van een bijlage.
 • Een virusscanner zorgt ervoor dat je computer niet vatbaar is voor virussen. Het is het belangrijkste stukje software om je computer en je gegevens te beschermen. En ook al biedt geen enkele virusscanner 100% bescherming, toch blijft het cruciaal om er eentje te installeren.
 • Stuur verdachte berichten door naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


“Zolang het coronavirus voorpaginanieuws blijft, zullen criminelen het blijven gebruiken om mensen te misleiden. Vertrouw berichten niet zomaar en denk tweemaal na voor je op een link klikt”

 

3. Wees ook waakzaam voor smishing

De jongste weken zien we een toename van het aantal phishingberichten per sms: smishing. De sms’sen lijken van een bank of officiële organisatie te komen, maar worden eigenlijk verstuurd door cybercriminelen. Via links naar valse websites komen cybercriminelen zo aan je bankgegevens, en plunderen ze je rekening. Denk daarom twee keer na vooraleer je op een link in een sms klikt.

 

Bron: Centrum voor Cyber Security België, http://www.ccb.belgium.be

 

                 

23 maart 2020 

 Beste inwoners van de gemeenten Kapellen, Stabroek en Woensdrecht, 

Waar de landsgrens door onze gemeenten de afgelopen jaren steeds minder als een barrière werd ervaren, is deze vanaf vandaag vanwege de uitbraak van het coronavirus letterlijk afgesloten. De federale overheid heeft de Belgische gemeenten opgedragen hier zorg voor te dragen. Wij realiseren ons als burgemeesters dat dit tot vervelende situaties leidt, omdat veel van onze inwoners gebruik maken van elkaars voorzieningen. Wij beseffen ook dat dit in het belang van  de gezondheid een noodzakelijke maatregel is.  

We verduidelijken graag nog een aantal zaken voor u voor wat betreft grensverkeer: 

--> Niet-essentiële reizen tussen Nederland en België zijn verboden. 
      Hieronder verstaan we dus ook winkelen, boodschappen doen en tanken.  
      Uitzondering hierop zijn verplaatsingen voor werk, mantelzorg of co-ouderschap. 

--> Verschillende grensovergangen zijn gesloten en de Belgische autoriteiten controleren actief op grensovergangen.

--> Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. 

--> Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken moeten rekening houden met specifieke regels:  

 • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken. 
 • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij sneller de grens passeren. 
 • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet. 

We doen een dringende oproep op u als grensbewoner om de bovengenoemde maatregelen na te leven. Waar beide landen en haar inwoners normaal gesproken zonder belemmering in elkaar overgaan, ligt de situatie nu net anders. Dit kan onwennig, onprettig en onhandig zijn. 

Het is van groot belang dat we in deze crisistijd gezamenlijk optrekken. Samen komen we door deze moeilijke periode heen. 

 Met vriendelijke groet,  

Burgemeester Van Mechelen, Kapellen 
Burgemeester Frans, Stabroek 
Burgemeester Adriaansen, Woensdrecht 

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus

Voor wie meer info wenst over de maatregelen en het coronavirus.
Alle info kan u vinden via de officiële kanalen.

https://www.info-coronavirus.be/nl/?fbclid=IwAR3qWCifmifVN0hkByQwKysMtMprkdfMcOv_rHhs3xXCo0JQfmBfEvBlri8


U kan hier ook de FAQ raadplegen of info vragen via het nummer 0800 14 689.


Wij als politiezone kunnen u niet meer informatie geven.

bij dringende politiehulp bel 101, als u iets wil aangeven kan u een afspraak maken.

 

 

 

Wij nemen extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken.

Het is belangrijk dat mensen zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen.


Vanaf 23 maart werken wij met aangepaste openingstijden, het commissariaat te Kapellen zal open zijn van 9u tot en met 17u voor niet-dringende politiehulp. Het commissariaat te Stabroek is gesloten vanaf heden.

Het korps blijft 24/7 klaarstaan voor dringende politiehulp. Wie in nood is, belt 101.

Als je niet-dringende politiehulp nodig hebt, maak je hiervoor op deze website een afspraak.

Enkel essentiële verplaatsingen zijn momenteel de must! Kan u uw aangifte uitstellen dan doe je dit.

Sommige aangiftes zoals fietsdiefstal, winkeldiefstal  en opzettelijke beschadigingen kunnen ook online gebeuren via e-loket.
We raden aan om hiervan optimaal gebruik te maken en zo weinig mogelijk  fysiek aangifte te doen op kantoor.

Als je twijfelt of je politiehulp nodig heb of je hebt een vraag voor één van onze medewerkers, contacteer ons tijdens de openingsuren op 03 680 12 70. Kom hiervoor niet langs op kantoor.

Met vragen over het coronavirus (COVID-19) kan je terecht bij het algemeen informatienummer van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid: 0800 14 689.

Hou je aan de maatregelen en stay safe!

In maart werkt ons verkeersteam rond fietsers en speed pedelecs. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor ons, en ook fietsers kunnen hieraan bijdragen. We denken hierbij aan plaats op de openbare weg, respecteren van de rijrichting, gsm-gebruik op de fiets, …


      

 

Fiets? Of speed pedelec?

De wegcode voor fietsers is best uitgebreid. Je leert vaak als kind al fietsen en gaat ervan uit dat je de regels wel kent omdat je het al zo lang doet. Toch is het nuttig om de wetgeving er eens bij te nemen om de puntjes op de i te zetten. Mag je met z’n tweeën naast elkaar fietsen, mag je gsm’en op je fiets, mag je de fiets nemen als je gedronken hebt, …?

De basisregels zijn als volgt:

 

 

Meer uitleg en antwoord op andere vragen vind je hier: https://www.veiligverkeer.be/inhoud/plaats-op-de-weg-/.

Voor een elektrische fiets gelden dezelfde regels als voor een “gewone” fiets, maar speed pedelecs volgen andere regels. Het verkeersreglement beschouwt hen als bromfietsen.

 

Het gebruik van een gemengd voet- en fietspad (met verkeersbord D9 of D10) is voor speed pedelecs ALTIJD VERBODEN! Het gebruik van voorbehouden wegen door de speed pedelec-gebruiker wordt geregeld door verkeersborden overeenkomstig de door de wegbeheerder (bvb. de gemeente) gemaakte keuze. Deze wegen mogen enkel worden gebruikt wanneer het verkeersbord dat effectief toelaat.

Bij het gebruik van een speed pedelec veronderstellen we dat de gebruiker van dit vervoermiddel op de hoogte is van de voor hem geldende verkeersregels, inclusief de verkeersborden, zelfs al is de desbetreffende wetgeving vrij complex.

 

Snelheid en gedrag tegenover andere weggebruikers

Als je fietst hou je steeds rekening met de andere weggebruikers, ook al ben jij de “zwakke” weggebruiker. Dit geldt in het bijzonder op het fietspad, maar ook op bijvoorbeeld een fiets-o-strade of fietssnelweg. Hou bovendien verkeersborden en verkeersregels in het oog. Zo geldt bijvoorbeeld de maximumsnelheid van 30 km/u opgelegd door een verkeersbord zone 30 of in een fietsstraat ook voor speed pedelec-bestuurders.

De grote fietsassen in Kapellen en Stabroek worden (her)bekeken om na te gaan waar fietspaden en toelating voor speed pedelecs aangepast/verbeterd kunnen worden. In afwachting daarvan moet je de huidige regels respecteren.