Als je je door een handicap of aandoening moeilijk kan verplaatsen, kan je een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van je woning.

 

  • Doe de aanvraag bij de politie: meld je aanvraag via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en bezorg daarbij een kopie van je parkeerkaart voor mindervaliden.

  • De politie doet een administratief nazicht om te kijken of je voldoet aan de voorwaarden om een voorbehouden plaats te kunnen bekomen (bv. beschikken over een voertuig).

  • Na dat administratief nazicht volgt er een plaatsbezoek. Uit dat plaatsbezoek kan blijken dat:

    • je verder moet aantonen dat je recht hebt op de voorbehouden parkeerplaats, om dan in overleg te bepalen waar een mogelijke parkeerplaats best kan worden ingericht;
    • je niet aan de voorwaarden voldoet en bijgevolg geen voorbehouden parkeerplaats kan krijgen.

  • Ten slotte wordt het voorstel goedgekeurd en uitgevoerd. Dit kan nog enige tijd in beslag nemen.

 

Opgelet: indien je beschikt over een bruikbare eigen garage, kom je niet in aanmerking voor een voorbehouden parkeerplaats op de openbare weg. In dit geval is een aanvraag zinloos.