Wat is een BIN? 

Een BIN is een samenwerking tussen burgers en politie, waarbij meer veiligheid in de buurt centraal staat. Dit verloopt door een wederzijdse en doeltreffende uitwisseling van informatie tussen buurtbewoners en politie. De informatie bestaat zowel uit preventieve tips als uit nuttige operationele informatie. 

 Download het aansluitingsformulier 

 

Wat is het doel? 

Een BIN wil

- het veiligheidsgevoel verhogen

- de samenhang in de buurt versterken

- de buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteitspreventie

- de burger zelf betrekken bij de veiligheid in zijn leefomgeving, de sociale controle verhogen

- ervoor zorgen dat burgers sneller melding maken van verdachte situaties of personen in hun buurt

 

Waarom instappen in een BIN? 

Het moedigt de waakzaamheid en preventie aan. In woonwijken waar een BIN werd opgestart, groeit het solidariteits- en samenhorigheidsgevoel. Bovendien ondersteunen de bewoners elkaar door preventieve maatregelen uit te wisselen. Een BIN stimuleert  om verdachte situaties, handelingen of personen te signaleren aan de politie. De politie zal dan reageren door nazicht te doen naar de verdachte toestand en zal indien nodig een BIN-netwerk opstarten. In het BIN-bericht kan opgeroepen worden naar extra waakzaamheid of opmerkzaamheid, naar mogelijk nuttige informatie of kan louter preventief werken. 

 

Hoe werkt een BIN? 

1. Je ziet een verdachte gedraging of situatie in je buurt. 

2. Je belt de politie en meldt wat je ziet. 

3. De politie gaat na wat er aan de hand is en/of verspreidt een BIN-bericht via de telefoon. 

Op geregelde tijdstippen wordt een ledenvergadering georganiseerd om een nog betere informatieverspreiding te bevorderen. 

 

Hoeveel kost het? 

Het kost jou niets! De werking wordt gerealiseerd met de steun van alle partners. De overheid draagt bij door de nodige infrastructuur en service te voorzien, de politie organiseert zich om efficiënt de berichtgeving te beheren. De meewerkende burgers engageren zich om de berichten op een snelle en doeltreffende wijze te verspreiden.

De berichten worden verspreidt via de BINfoon, een technische toepassing, waarbij iedereen gelijktijdig het volledige BIN-bericht ontvangt. Aan ieder lid wordt een kleine bijdrage gevraagd, voor de telefonische gesprekskosten. De gemeenten Kapellen en Stabroek nemen de kosten op zich, waardoor er voor de leden van de beide gemeenten geen kosten worden aangerekend.

 

Een BIN opstarten of lid worden van een BIN? 

Een overzicht van alle actieve BIN's in Kapellen en Stabroek vind je in onderstaande stratenlijst. Lees ook het huishoudelijk reglement voor de BIN's in politiezone Noord. 

Wil je lid worden van een bestaande BIN? Vul het aansluitingsformulier in en bezorg het terug aan je wijkagent of stuur het naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wil je graag een nieuwe BIN opstarten? Neem dan contact op met onze Wijkwerking via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Download de stratenlijst Kapellen 

 Download de stratenlijst Stabroek

 Download het aansluitingsformulier 

 Download het huishoudelijk reglement