Veiligheidsmonitor is een enquête die elke drie jaar wordt gevoerd bij de Belgische bevolking.

Je wordt gevraagd naar hoe jij veiligheid in Kapellen ervaart, preventie, problemen in de buurt, mogelijk slachtofferschap en de kwaliteit van ons politieoptreden.

Het initiatief gaat uit van de politie, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.
Iedereen vanaf 15 jaar kan steekproefsgewijs uitgenodigd worden voor deelname.

De verzamelde gegevens helpen bij het maken van het veiligheidsbeleid van Kapellen en Stabroek.

Vanaf dit jaar kan je de enquête online invullen. We raden online de bevraging in te vullen: makkelijk, snel en minder kans op fouten.
Burgers ontvangen een brief met een uniek toegangstoken om in te loggen op de website Veiligheidsmonitor 2024.
Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De uitnodigingen versturen we in de week van 20 mei 2024 per post.
Je kan de bevraging invullen tot eind juli 2024.
De resultaten delen we via onze website begin 2025.

Bedankt om de bevraging in te vullen, jou mening telt!
Met de resultaten kan de politie en de gemeente aan de slag om een nieuw zonaal veiligheidsplan op te maken voor de komende vijf jaar.

 

Nog vragen?
• Ik ontving een brief om deel te nemen aan de veiligheidsmonitor, is dat een vorm van oplichting of betreft het een echte bevraging?
De veiligheidsmonitor is een nationale burgerbevraging die uitgaat van de politie en die peilt naar je gevoel rond veiligheid. Als je het logo op de brief ziet staan die verwijst naar de volgende website Veiligheidsmonitor 2024, dan mag je er zeker van zijn dat dit de juiste link is. Ben je toch niet zeker? Je kan ook terecht bij het callcenter in Brussel via 02/488.33.03.

• Wat is de veiligheidsmonitor?
Het is een driejaarlijkse burgerbevraging waarbij de politie, i.s.m. Binnenlandse Zaken en de lokale besturen peilen naar verschillende veiligheidsthema’s en het gevoel die burgers daarbij hebben.

• Wie kan de veiligheidsmonitor invullen?
Burgers worden via een statistische toevalssteekproef geselecteerd. (van 15 tot en met 65 jaar en ouder) Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan kan je niet deelnemen aan de bevraging.

• Verloopt de enquête anoniem?
Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

• Ik ontving een tweede brief in de post, waarom?
Burgers die de bevraging niet online hebben ingevuld, ontvangen een tweede brief in de eerste helft van juni met de vraag om alsnog deel te nemen. Hoe meer burgers de enquête invullen, des te representatiever zijn de resultaten voor de politiezone en het stadsbestuur om mee aan de slag te gaan.

• Wat gebeurt er met de resultaten van de veiligheidsmonitor?
De resultaten van de veiligheidsmonitor worden onder andere gebruikt voor de opmaak van het zonaal veiligheidsplan. Dat is een plan dat om de vijf jaar wordt opgezet tussen stad en politie en waar een aantal prioriteiten worden bepaald. Het huidige plan loopt van 2020 tot en met 2025. De resultaten van de veiligheidsmonitor 2024 zullen worden gebruikt om het nieuwe zonale veiligheidsplan vorm te geven.