De European Disability Card (EDC) is een legitimatiekaart voor personen met een (al dan niet zichtbare) beperking. Onze politiezone is partner van het EDC-project.

 
EDC?

Je kan de EDC-kaart vergelijken met de mindervaliden parkeerkaart, met dat verschil dat de EDC ook wordt toegekend aan mensen die wel mobiel zijn, maar een andere (niet zichtbare) beperking hebben. Ze is strikt persoonlijk en is voor de houder een bewijs van zijn/haar beperking.

 De houder heeft niet meer rechten of plichten door het bezit van de kaart dan andere burgers, maar met deze kaart kan hij/zij begrip vragen voor zijn/haar beperking.
EDC en politie?

De European Disability Card kan ook nuttig zijn bij politietussenkomsten. Wanneer mensen met een beperking betrokken zijn bij een tussenkomst, kan het tonen van de kaart onze politiemensen helpen bij het beoordelen van de situatie, of een ander licht werpen op de interventie.

Ben je houder van een EDC? Aarzel dan zeker niet om deze kaart bij een tussenkomst voor te leggen aan onze politiemensen. 

 
Meer info?
 
Neem een kijkje op de EDC-website.