Ervaar je geluidsoverlast ? Dan kan je dit aan ons melden. Het kan gaan om lawaaioverlast van cafés, fuiven, buren, machines, dieren, ...

Bel ons onmiddellijk! Tijdens de openingsuren kan dat via 03 660 09 30, buiten de openingsuren via 101. We komen ter plaatse en doen vaststellingen. Bij inbreuken stellen we een proces-verbaal op.