Tijdens het verkeerstoezicht bij het begin en einde van de schooldag controleren we parkeergedrag, rijgedrag, … 

Wees hoffelijk in het verkeer en laat ons er samen voor zorgen dat iedereen veilig op zijn bestemming geraakt.

Je mag deze straat maar aan 1 kant inrijden waar het verkeersbord F19 staat. (Foto A)

Bij de richting waar men deze niet mag betreden staat het verkeersbord C1. (Foto B)

Wat betekent dit, geen enkele bestuurder mag de straat tegen de richting inrijden.

Alleen voetgangers kunnen in beide richtingen wandelen.

Hangt er een uitzonderingsbord onder het verkeersbord C1 dan mag een fiets en of andere (brommer,… ) in de 2 richtingen rijden.
Dit zal voor de bestuurders van gemotoriseerde voertuigen worden aangegeven bij inrijden van de straat onder het verkeersbord F19. (Foto C en D)


Wat zien wij als politie vaak, dat een fietser, of soortgelijke bestuurder (speedpedelec, brommer, … ) zijn borden niet meer kent en de straten met een C1 verkeersbord inrijdt. (Foto B)

Gelieve goed op te letten wanneer u een voertuig bestuurt (fietser, brommer, auto, … ).

Enkelrichting is en blijft enkelrichting!

 

 

Bedankt!
Aan alle 98% bestuurders die BOB waren.
Zij zorgden weer voor ieders veiligheid!
 
moto
 
 
 
 
 
Vanaf 1 juli 2022 gelden de nieuwe verkeersregels voor de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (E-steps en dergelijke) van kracht.
 
 
- Maximum 25km/u
- Minstens 16 jaar
- Verboden om passagiers te vervoeren
- De gebruiker wordt gelijkgesteld met fietser: niet op het voetpad rijden, geen fietspad dan rij je op de rijbaan.
  In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers wel/niet toegelaten zijn. 
  Niet toegelaten dan rij je stapvoets!
- Voorzien van een geluidstoestel (bel)
- Reflectoren verplicht
- algemene regel over verlichting: gebruik van lichten als zichtbaarheid < 200 m, vallen van de avond,…
- voorzien van zadel (+54cm) wordt niet aanzien als voortbewegingstoestel=niet toegelaten openbare weg
  tenzij goedgekeurd als bromfiets