⌚️ NIEUW: het politiekantoor in Stabroek is voortaan geopend op maandagnamiddag van 13u30 tot 16u00 en niet meer op maandagvoormiddag. De openingsuren op andere dagen blijven ongewijzigd.

📌 WIST JE DIT? Als inwoner van Stabroek kan je ook steeds terecht op het politiekantoor van Kapellen, dat elke dag (ook op zon- en feestdagen) geopend is van 9u00 tot 17u00.

 De burgemeesters en korpschefs van de politiezones Brasschaat, Schoten en Noord hebben afgesproken om vanaf 1 juli samen te werken voor hun dienstverlening op het vlak van interventies (noodhulp) en recherche.

 

Ben je op zoek naar een administratieve functie bij de politie? Wij hebben uitzonderlijk 2 externe vacatures! Je ondersteunt ons Wijkteam of Verkeersteam. Het gaat om vervangingscontracten tot eind 2021.
 
Solliciteren kan tot 30/6, verdere sollicitatieprocedure (praktische proef en gesprek) vinden plaats in juli.
 
Meer info?
 
Vacature Wijkteam: https://bit.ly/3wuhR6j
Vacature Verkeersteam: https://bit.ly/3wvwGpe
 
 

De European Disability Card (EDC) is een legitimatiekaart voor personen met een (al dan niet zichtbare) beperking. Onze politiezone is partner van het EDC-project.

 
EDC?

Je kan de EDC-kaart vergelijken met de mindervaliden parkeerkaart, met dat verschil dat de EDC ook wordt toegekend aan mensen die wel mobiel zijn, maar een andere (niet zichtbare) beperking hebben. Ze is strikt persoonlijk en is voor de houder een bewijs van zijn/haar beperking.

Op dinsdagavond 1/6 maakte een dame uit de Cederlaan in Hoevenen melding van en man die aan de sloten van de garageboxen achter haar woning voelt.

In bos- en natuurgebieden geldt momenteel een rook- en vuurverbod.

 

Risico op brandgevaar

In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich momenteel situaties van droogte die zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich kunnen meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden.