Met de overschakeling naar het winteruur zijn ook de "donkere maanden" weer aangebroken, een periode waarin we elk jaar een stijging van het aantal woninginbraken en diefstallen uit voertuigen zien. We zetten dan ook jaarlijks in op extra patrouilles en preventie. 

Opnieuw lanceren we een oproep om verdachte handelingen onmiddellijk te melden aan de politie. Wacht niet tot een paar uur later of tot de dag erna, want dan is de vogel al lang gaan vliegen. Je kan de politie 24/7 bereiken via 101, ook als onze kantoren gesloten zijn. De medewerkers van het nummer 101 staan in rechtstreeks contact met onze ploegen op het terrein. Let op: mail of sociale media zijn NIET geschikt om dringende meldingen te doen.

Dit jaar kan je onze boodschap ook tegenkomen op de zak waarin je brood van de bakker in Kapellen of Stabroek verpakt zit. 

 

Tijdens de handhavingsweek, van 5 tot en met 11 oktober, organiseerde ons wijkteam in samenwerking met de gemeente Stabroek een grootschalige sensibiliseringsactie rond zwerfvuil. Drie thema’s waarop extra ingezet werd: hondenpoep, sigarettenpeuken, en zwerfvuil en sluikstort in het algemeen.


Onze Stabroekse wijkagenten spraken jong en oud aan: wandelaars met honden, ouders die een sigaretje opsteken in de buurt van de schoolpoort, jongeren die blikjes achterlaten op een pleintje, … Opvallend was hoe positief de controles en sensibilisering rond deze thema’s onthaald werden. Mensen staan duidelijk achter dit soort initiatieven.


Hoewel iedereen zich schijnt te ergeren aan rondslingerende hondenpoep (alle gecontroleerde hondenbaasjes hadden hondenpoepzakjes bij en gaven naar eigen zeggen het goede voorbeeld!), sigarettenpeuken en ander zwerfvuil, komt het toch nog dagelijks voor. Daarom nog eens een warme oproep om hondenpoep op te rapen, sigarettenpeuken in de vuilbak te deponeren en niet te sluikstorten. Het is een slechts een kleine daad met een groot resultaat.

 

 

 

Een week na de aangekondigde flitsmarathon van woensdag 7 oktober 2020, hield Politiezone Noord een nieuwe flitsmarathon, deze keer onaangekondigd. Onze camera hield de wacht op dezelfde dag (woensdag), dezelfde standplaatsen en dezelfde uren als de week ervoor. Met dit experiment konden we de vergelijking maken tussen aangekondigde en onaangekondigde snelheidscontroles.

Enkele vaststellingen:

- bij de onaangekondigde flitsmarathon stelden we (zoals verwacht) meer overtredingen vast: 118 t.o.v. 85 de week ervoor;

- op Abtsdreef, Kasteeldreef, Heidestraat-Zuid en Hoogeind werden bij de onaangekondigde controles zelfs opvallend meer overtredingen vastgesteld;

- op Koningin Astridlaan en Klinkaardstraat registreerden we dan weer minder overtredingen (op Klinkaardstraat zelfs ondanks meer passage);

- bijna alle topsnelheden lagen hoger bij de onaangekondigde flitsmarathon van woensdag 14 oktober;

- er wordt het hardst gereden op Ettenhoven (telkens topsnelheden boven de 100 km/uur), zowel bij aangekondigde als bij niet-aangekondigde controles.

 

We houden deze snelheidscontroles in het belang van de verkeersveiligheid en roepen daarom nogmaals op om STEEDS de opgelegde maximumsnelheid te respecteren.

De verkeersdienst van Politiezone Noord blijft dagelijks inzetten op zowel aangekondigde als niet-aangekondigde snelheidscontroles.

 

Ben je ongewenst aangeraakt? Had je seks tegen je wil? Heb je vragen over seksueel geweld? Chat op www.seksueelgeweld.be

Wie seksueel geweld meemaakt kampt vaak met schuld- en schaamtegevoelens, en heeft moeite om er over te spreken. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van seksueel geweld nood hebben aan een anoniem, professioneel hulpverleningskanaal. Via www.seksueelgeweld.be heb je toegang tot een veilige ruimte om (gratis) te chatten met een gespecialiseerde psycholoog. Chatoproepers ontvangen psychologische ondersteuning en kunnen (op hun tempo) ook naar verdere hulpverlening worden toe geleid.

 

 

 

 


De Politiezone Noord nam gisteren deel aan de nationale flitsmarathon. We controleerden op 12 locaties verspreid over de hele politiezone. Van de 3103 bestuurders die onze flitswagen passeerden, hielden er 3018 zich aan de toegelaten snelheid. Dat is goed voor 97%, een mooi resultaat!


De 85 bestuurders die de snelheid niet respecteerden zullen een boete krijgen. Vooral op Oud Broek, waar nu een snelheidsbeperking van 30 km/uur geldt, stelden we erg veel overtredingen vast: 35% van de bestuurders reed er te snel! Op de Antwerpsesteenweg in Stabroek hield iedereen zich dan weer aan de snelheid, waarvoor dank!


Het trieste “hoogtepunt” van 107 km/uur tekenden we op op Ettenhoven, waar 70 km/uur is toegelaten. Op meerdere locaties waar 50 km/uur toegelaten is, registreerde onze flitswagen topsnelheden tussen de 75 km/uur en 85 km/uur.


We zetten het hele jaar door in op verkeersveiligheid en houden dagelijks snelheidscontroles in onze zone.

 

 

 

Interesse?

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure bij onze dienst HRM (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 03 660 09 30) of HRMob. Je kandidaat stellen kan via mobiliteitscyclus 2020/4 op HRMob (zone 5348).

 

Politiezone Noord, dat is niet zómaar een lokale politiezone, dat is…

… zelfstandig dossiers opvolgen van A tot Z

… samenwerken met andere diensten en politiezones

… voortdurend bijleren via interne en externe opleidingen

… kans maken op interne carrièremogelijkheden

… terechtkomen in een hecht team

… werken in een groene, landelijke omgeving die grenst aan het havengebied,
    maar ook een levendige dorpskern heeft

… deelnemen aan verschillende sociale en sportieve activiteiten

… een goede balans houden tussen werk en privéleven

… uitgerust zijn met een modern wagenpark en voldoende logistieke middelen

… de Politiezone Noord-kwaliteit bewaken