De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal word je als burger bevraagd over je (on)veiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werden op toevalligerwijze (steekproef) geselecteerd en zullen een vragenlijst in de brievenbus ontvangen.


Ook al zijn meer dan 8 op de 10 Vlaamse automobilisten overtuigd van het nut van snelheidslimieten, toch vindt gemiddeld 1 op de 3 het moeilijk om zich aan de toegelaten snelheid te houden.

Daarom legt de VSV met een nieuwe Beloofd-snelheidscampagne de nadruk op het waarom van de snelheidslimieten. Want of je het nu wil of niet, als je te snel rijdt, zie je minder.

De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding van twee neven van 37 en 49 jaar bevestigd. Ze zijn aangehouden voor hun mogelijke betrokkenheid bij een schietincident in Hoevenen (Stabroek) op 15 augustus. 

Een woning aan de Parijseweg in Hoevenen werd op zondag 15 augustus tweemaal beschoten, met een tussentijd van ongeveer 15 minuten. Er waren twee kogelinslagen te zien in het livingraam. Uit het buurtonderzoek kwam informatie dat na elk schot eenzelfde bestelwagen snel wegreed.  

Tijdens de actieweek rond dragen van geschikte beveiligingsmiddelen werd 5% van de bestuurders betrapt.
Voor elke bestuurder is het van belang om de juiste beveiligingsmiddelen te dragen.

 

De geldigheid van het theorie-examen en het voorlopig rijbewijs werd opnieuw verlengd omwille van de lange wachttijden voor het rijexamen. Concreet wordt de geldigheid van je theorie-examen en voorlopig rijbewijs verlengd tot en met:

  • 31 december 2021 wanneer de geldigheid vervalt tussen 16 maart 2020 en 30 september 2021;
  • 31 maart 2022 wanneer de geldigheid vervalt tussen 1 oktober en 31 december 2021.

 

Meer info: https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens?fbclid=IwAR2vEJQvIxCzJqV7HsUIPnI9eR7K45Tm-8etNeznYH9eWQ_NiTe430-YHOw 

Geen doorgaand verkeer mogelijk.

Sluipverkeer ook niet!

 

Men kan bebording moeilijk lezen of opvolgen?

De tijd van sensibiliseren is gedaan.

 

Onze politiemensen gaan op verschillende tijdstippen en verschillende plaatsen controleren en beboeten indien nodig!

 

Er wordt een omleiding voorzien via de Kapelsestraat/Ertbrandstraat en de Klinkaardstraat/Putsesteenweg!

https://www.kapellen.be/heraanleg-kalmthoutsesteenweg-n122---fase-2?fbclid=IwAR2xDarLJrE0SUA0adK1ILZeZDnDCD2h9QfbJwZjceGxGakGaf6KCcuMmJY